Hvorfor har kvinder lavere kondital end mænd?

Hvorfor har kvinder lavere kondital end mænd?

Kvinder har generelt et lavere kondital end mænd (gennemsnitlig omkring 25% lavere VO2max). Dette skyldes flere faktorer som vi her vil komme ind på.

  • Større mængde fedtvæv.

Kvinder har, gennemsnitligt, en større mængde fedtvæv end mænd. Dette gør at de har mere inaktivt væv de skal flytte rundt. Konditallet er givet ved:

ml O2 optaget i kroppen / minut / kg kropsvægt

Da fedtcellerne ikke hjælper med til at optage ilten, men øger kropsvægten, så er det klart at det vil have en negativ indvirkning på konditallet.

  • Forholdsvis mindre muskelmasse.

Det er i de arbejdende muskler at der skal optages ilt. Med en mindre muskelmasse er det ikke muligt at optage lige så meget ilt. Kvindernes lavere muskelmasse pr. kg. kropsvægt medvirker altså til et lavere kondital

  • Mindre blod og lavere hæmoglobinkoncentration

Da det er i blodet at ilten fra lungerne skal optages (og så føres ud til de arbejdende muskler), vil en lavere blodmasse medføre at en mindre iltmængde vil blive transporteret ud.

Kvinder har generelt også en lavere koncentration af hæmoglobin i blodet. Dette betyder, at kvindernes blod heller ikke er lige så godt iltet som mænds, da hæmoglobin binder ilt til de røde blodlegemer.

  • Mindre hjerte

Jo større hjerte, des højere slagvolumen. Kvinders hjerter er mindre end mænds, hvilket medvirker til at der bliver sendt mindre blod rundt i kroppen.

 

Måske andet end fysiologiske faktorer?

De ovennævnte fysiologiske faktorer behøver ikke nødvendigvis være de eneste årsager til kvinders lavere kondital. Der har længe været snakket om hvorvidt sociologiske faktorer bevirker, at kvinder generelt har sværere ved at opretholde en aktiv livsstil end mænd.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.