Fysisk inaktivitet

Fysisk inaktivitet og generel dårlig fysisk fitness er i høj grad medvirkende til at øge risikoen for blandt andet hjerte-kar sygdomme, type 2 diabetes samt muskulo-skeletale problemer[1][2][3]

I takt med at man bliver ældre, øges blandt andet degenereringen af muskelfibre og knoglemasse [4][5], og der ses blandt andet et fald i kondital[6] og muligvis en stigning i blodtryk[7]

KRAM[8] undersøgelsen (2009) viste, at andelen af danskere, der dyrker hård eller moderat fysisk aktivitet, falder drastisk med alderen. Samtidigt viste den også at folk i aldersgruppen 65+ var den mest stillesiddende befolkningsgruppe.

Da forringelse af de ovennævnte sundhedsparametre eskalerer i takt med aldring, kan denne negative påvirkning fra fysisk inaktivitet hurtigere komme til udtryk, hvilket kan gå drastisk ud over livskvaliteten, samt forårsage en for tidlig død[9] . En fysisk aktiv livsstil kan være med til at modvirke denne nedgang i den generelle sundhedsprofil. Det har altså sine klare fordele at være fysisk aktiv gennem hele livet.

For mange mennesker hjælper det at have nogle faste rutiner hvad motion angår, og så kan man altid supplere med mere træning eller fysisk aktivitet hvis man ønsker. Det kan eksempelvis være gavnligt at man har nogle faste dage til at gå/løbe på løbebånd derhjemme eller i motionscentret, have nogle fastlagte fodboldtræninger eller måske 1-2 dage om ugen hvor man lejer en badmintonbane med nogle andre.

Det er vores erfaring at det sociale aspekt kan være meget afgørende for at fastholde folk, der måske har det lidt svært ved at dyrke motion, i en aktiv livstil.


[1] Lee IM, Skerrett PJ. Physical activity and all-cause mortality: what is the doseresponse relation? Med Sci Sports Exerc 2001: 33(6 Suppl.): S459–S71.

[2] Mokdad AH, Marks JS, Stroup DF, Gerberding JL. Actual causes of death in the United States, 2000. JAMA 2004: 291(10): 1238–1245.

[3] Hu G, Tuomilehto J, Silventoinen K, Barengo NC, Peltonen M, Jousilahti P. Int J Obes (London) 2005: 29(8): 894–902.

[4] McArdle W., Katch F., Katch V. Exercise Physiology, 2010 7.edition. Lippincott Williams & Wilkins. Wolters Kluwer health.

[5] Kohrt W., Bloomfield S., Little K., Nelson M., Yingling V. Physical Activity and Bone Health. Medicine & science in sports & exercise; 1985-1996. 2004.

[6] http://www.nia.nih.gov/newsroom/1996/08/exercise-can-boost-cardiac-fitness-conditioned-and-out-shape-older-people

[7] http://www.nia.nih.gov/health/publication/high-blood-pressure

[8] Undersøgelse over danskernes Kost, Rygning, Alkohol og motionsvaner udarbejdet af blandt andre Statens Institut for Folkesundhed.

[9] Mokdad AH, Marks JS, Stroup DF, Gerberding JL. Actual causes of death in the United States, 2000. JAMA 2004: 291(10): 1238–1245

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.