Aerob kapacitet ved træning på løbebånd

Den aerobe kapacitet et mål for, hvor udholdende du er. Det angiver for så vidt din evne til at udføre et givent stykke arbejde over en længere sammenhængende periode. Det er derfor et meget vigtigt mål for maratonløbere og andre langdistanceudøvere.

Denne evne til at arbejde ved en given arbejdsintensitet i længere tid, hænger sammen med løberens evne til at skabe energi ved de aerobe processer.

Hvis man igennem længere tid løber lange kontinuerlige træningspas, så er det med til at forbedre den aerobe kapacitet. Dette skyldes primært lokale tilpasninger i den aktive skeletmuskulatur[1]. De vigtigste ændringer menes at være:

  • Øget antal mitokondrier: Mitokondrierne spiller en afgørende rolle i de kemiske processer der giver energi fra vores fødevarer. Dette skyldes at de er i stand til, over flere processer, at udvinde den energi der udløses, når bindingerne molekylerne imellem brydes. Dette gøres ved at danne ATP, der er kroppens primære energikilde. Klart størstedelen af den ATP vores celler bruger er dannet i mitokondrierne ved ”cellulær respiration” – en proces hvor der bruges ilt (O2) og dannes kuldioxid (CO2), vand (H2O) og varme[2]. Dette er også grunden til at mitokondrierne omtales som ”kroppens energikraftværker”.
  • Øget antal kapillærer: Det er i kapillærerne at den primære udveksling imellem muskler og blodbanen finder sted. De arbejdende muskler afgiver deres CO2 og optager O2 fra blodbanen. Med et øget antal kapillærer bliver man altså i stand til at øge ilttilførslen til musklerne, hvilket gør det muligt at udføre mere aerobt arbejde.

 

  • Øget antal oxidative enzymer: Processen hvor mitokondrierne skaber ATP fra andre molekyler sker over mange reaktioner. For at hver reaktion skal foregå hurtigt, kræves der enzymer til at katalysere disse.

 

Med en øget aerob kapacitet, vil man være bedre til at udnytte ens substrater og til at fedtforbrænde. Netop fedtforbrændingen er vigtig for maratonløbere og andre langdistanceløbere, da en øget fedtforbrændingsevne gør at der kan løbes ved en højere intensitet uden at opbruge musklernes glykogen.

Hvis du har en høj aerob kapacitet, vil du naturligvis være i stand til at løbe ved højere intensitet end en person med lavere aerob kapacitet. Hvad der måske er lidt mere bemærkelsesværdigt er, at en person med en høj aerob kapacitet faktisk er i stand til at arbejde ved en højere RELATIV arbejdsintensitet end en person med lavere arbejdsintensitet. Dvs. at personen er i stand til at arbejde ved en højere procentdel af sin VO2max.

Hvordan man træner påvirker den maksimale aerobe kapacitet og maksimale aerobe effekt (VO2max) forskelligt. Du må altså tilpasse din træning til den parameter du ønsker at fokusere på. Du skal være opmærksom på at intensiteten kan være svingende, alt efter om du løber på løbebånd, på grus osv. Du kan læs mere om forskellene på træning af maksimal aerob effekt og aerob kapacitet her på løbebåndet.dk


[1] Bangsbo, J., Michaelsik, L: “Aero bog anaerob træning” 1. udgave, 2009

[2] Widmaier, E.P., raff, H., Strang, K.T: ”Vander’s Human Physiology – THE MECHANISMS OF BODY FUNCTIONS”, McGraw-Hill, 2008.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.