Kan træning på løbebånd hjælpe med at modvirke stress?

Kan træning på løbebånd hjælpe med at modvirke stress?

Stress er et voksende problem i Danmark og er faktisk det næststørste sundhedsproblem i arbejdsøjemed i Europa, kun overgået af rygsmerter[1].

Stress kategoriseres ikke som en sygdom, men ses som en reaktion på ydre belastninger af både fysisk og psykisk karakter. Længerevarende stress kan føre til nogle meget alvorlige følgesygdomme som eksempelvis depression og hjertekarsygdomme[2]. Det har længe været vidst, at en fysisk aktiv livsstil medvirker til et mindsket stressniveau. Det er dog ikke alle former for motion der ser ud til at have en lige gavnlig effekt i forhold til at reducere følelsen af stress.

Der fortsat brug for flere studier der ser nærmere på fysisk aktivitet i forhold til stress, men noget tyder på at kredsløbstræning ser ud til at have en mere positiv virkning i forhold til at reducere stress end styrketræning.

Kredsløbstræning/helkropstræning kan eksempelvis være træning på løbebånd, fodbold, crosstrainer, løb i det fri og mange andre motionsformer hvor store muskelgrupper er aktive samtidigt.

Men er træning på løbebånd så effektivt nok i sig selv?

Her er svaret nok nej. Motion (og dermed også løbebåndstræning) kan medvirke til at mindske følelsen af nedtrykthed og dårligt humør og det er vigtigt at du er fysisk aktiv som en naturlig del af din hverdag. Men når vi har med stress at gøre, bør vi dog også være opmærksomme på det psykologiske aspekt.

En undersøgelse foretaget af en forskningsgruppe på Bispebjerg Hospital[3] viste at fysisk træning havde en positiv effekt på at nedsætte stress og få folk tilbage i arbejde, men at kombinationen af fysisk aktivitet og mindfulness/psykologsamtaler var signifikant højere.

Om en tur på løbebåndet skulle være mere gavnlig end en omgang fodbold eller et slag badminton i forhold til stress, er nok også tvivlsomt. Løb på løbebånd i din egen stue kan naturligvis være både hyggeligt og medvirke til at give dig ro i sjælen, men hvis dette er din eneste træningsform vil du muligvis gå glip af nogle af de sociale fordele der kan være ved fysisk aktivitet.

Det er utopi at tro, at der findes et entydigt svar på hvad der vil virke bedst som træningsform for den enkelte, da vi alle er forskellige. Der vil altid være tale om et kompliceret samspil imellem fysiologiske, psykologiske og sociale faktorer.

[1] http://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/45A1292B2CF643BFB2DD80765188AD85.ashx

[2] https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/folkesygdomme/psykiatri/stress-og-mental-sundhed/stress

[3] https://www.bispebjerghospital.dk/afdelinger-og-klinikker/arbejds-og-miljoemedicinsk-afdeling/forskning/forskningsprojekter/psykisk-arbejdsmilj%C3%B8/Documents/Rapport%20over%20Copestress-projektet.pdf

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.